Fiziomedika Niš

USLUGE

Terapije

Elektroterapija

Elektroterapija je oblast fizikalne medicine koja se bavi primenom raznih vrsta...

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija podrazumeva lečenje veštačkim i prirodnim fizikalnim...

Fototerapija

Fototerapija (svetlosna terapija) potiče od grčke reči fotos – svetlost. Predstavlja primenu svetlosti u terapiji...

Guna Foreza

Magnetoforeza (Guna Foreza) je zasnovana na tehnologiji rezonancijske magnetoforeze, tj. transkutanog unosa...

Habilitacija i tretman riziko beba

Obuhvata praćenje motoričkog razvoja deteta, baby handling, neurorazvojne...

Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT)

Pomoću čistog kiseonika u hiperbaričnoj...

IA davanje leka

Intraartikularne injekcije (injekcije u zglob) služe za kontrolu bolova u zglobovima...

Kinesio taping

Kinesiotaping je metoda lepljenja elastičnih traka na delovima tela gde...

Kineziterapija

Kineziterapija je oblast fizikalne medicine koja kao osnovno sredstvo za rad koristi...

Laseroterapija

Zbog svojih izuzetnih svojstava, laser je poslednjih godina uz magnetoterapiju...

Magnetoterapija

Zbog svojih izuzetnih svojstava, laser je poslednjih godina uz magnetoterapiju...

Medicinska akupunktura

Medicinska akupunktura je terapijska...

Shockwave

Shockwave terapije akustičnim talasima koristi kinetičku energiju za tretiranje...

Škola hoda sa pomagalom (protezom)

Ovo je faza rehabilitacije u kojoj pacijent...

Terapija guna kolagenom

Guna medicinska sredstva na bazi kolagena pomažu u obnavljanju, ojačavanju vezivnih struktura...

Ultrazvučna terapija

Terapija ultrazvukom (ultrazvučna terapija) sastoji se u primeni ultrazvučne energije u svrhu lečenja...

Vežbe korekcije deformiteta kod dece

Korektivne vežbe imaju značajnu ulogu u doba rasta i razvoja organizma ali i...