Terapije

Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT)

Pomoću čistog kiseonika u hiperbaričnoj komori za 60-90 minuta povratićete mentalnu i fizičku snagu i osveženi zakoračiti u sve stresniji ...

Habilitacija i tretman riziko beba

Obuhvata praćenje motoričkog razvoja deteta, baby handling, neurorazvojne poremećaje, krivi vrat (torticollis)…

Guna Foreza

Magnetoforeza (Guna Foreza) je zasnovana na tehnologiji rezonancijske magnetoforeze, tj. transkutanog unosa aktivnih sastojaka (kolagena).

Fototerapija

Fototerapija (svetlosna terapija) potiče od grcke reci fotos – svetlost. Predstavlja primenu svetlosti u terapiji.

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija podrazumeva lečenje veštačkim i prirodnim fizikalnim agensima i terapijskim vežbama.

Elektroterapija

Elektroterapija je oblast fizikalne medicine koja se bavi primenom raznih vrsta električnih struja u cilju lečenja.

IA davanje leka

Intraartikularne injekcije (injekcije u zglob) služe za kontrolu bolova u zglobovima koji nastaju kao posledica hroničnih degenerativnih promena (osteoartritis).

Kinesio taping

Kinesiotaping je metoda lepljenja elastičnih traka na delovima tela gde postoji problem, povreda ili bol.

Kineziterapija

Kineziterapija je oblast fizikalne medicine koja kao osnovno sredstvo za rad koristi pokret.

Laseroterapija

Zbog svojih izuzetnih svojstava, laser je poslednjih godina uz magnetoterapiju postao najpopularniji fizički agens.

Medicinska akupunktura

Medicinska akupunktura je terapijska metoda koja potiče iz tradicionalne kineske akupunkture koja se zasniva na medicinskim dokazima, poznavanju anatomije , ...

Shockwave

Shockwave terapije akustičnim talasima koristi kinetičku energiju za tretiranje dva najveća uzroka za pojavu celulita kod žena.

Terapija guna kolagenom

Guna medicinska sredstva na bazi kolagena pomažu u obnavljanju, ojačavanju vezivnih struktura tkiva, poboljšavaju mobilnost i funkcionalnost tkiva.

Ultrazvučna terapija

Terapija ultrazvukom (ultrazvučna terapija) sastoji se u primeni ultrazvučne energije u svrhu lečenja.

Škola hoda sa pomagalom (protezom)

Ovo je faza rehabilitacije u kojoj pacijent treba da usvoji “ šemu“ hoda sa protezom i obuči se za samostalno ...

Vežbe korekcije deformiteta kod dece

Korektivne vežbe imaju značajnu ulogu u doba rasta i razvoja organizma ali i kasnije u zrelom dobu.
Pokret je život.

Mi imamo rešenje za vaš problem.