Fiziomedika Niš

USLUGE

Lečenje

Akutni problemi nakon povreda i operacija

Preloma kostiju i nošenja gipsa, ...

Bolovi u leđima

Ukočen vrat,
ukočena krsta, brahialgija,
lumboishialgija

Bolovi u zglobovima i oko zglobova

Ukočeno rame, smrznuto rame, teniski lakat, gonartroza...

Dijagnostika (ultrazvučni pregled)

U poređenju sa magnetnom rezonancom (MR)...

Limfni edem

Limfni edem je hronično oboljenje sa prisutnim otokom ruke ili...

Oštećenja nerava

Lezije perifernih nerava, sindrom karpalnog tunela…

Osteoporoza

Osteoporoza predstavlja bolest koja se manifestuje progresivnim...

Pregled nutricioniste

Nutricionista je osoba koja proučava hranljivu vrednost hrane i način...

Pregled specijaliste

Specijalistički pregled je potreban u slučaju pojave određenih zdravstvenih tegoba, kao sistematski...

Rehabilitacija nakon moždanog udara

Akutni moždani udar je bolest koja nastaje usled zapušenja krvnog suda ili...

Sportske povrede

Kontuzije mišića, tetiva, nerava i zglobova, distorzije zglobova, distenzije mišića i ligamenata, rupture mišića i tetiva…