Fiziomedika Niš

Rehabilitacija nakon moždanog udara

Stanje posle moždanog udara

Akutni moždani udar (infarkt mozga, insult, šlog, moždana kap) je bolest koja nastaje usled zapušenja krvnog suda (akutni ishemijski moždani udar 75-80% bolesnika) ili prskanja krvnog suda i izlivanja krvi u mozak ili oko mozga (akutni hemoragijski moždani udar 20-25% bolesnika).

U našoj zemlji akutni moždani udar je prvi uzrok smrti kod žena, dok je kod muškaraca na drugom mestu. Osim što se radi o bolesti sa veoma visokom smrtnošću (u prvih mesec dana bolesti stopa smrtnosti je do 23% ), ovo je neurološka bolest sa najvećim stepenom invaliditeta i sa visokim procentom ponavljanja (svaki treći bolesnik u periodu od 5 godina, ponovo dozivi moždani udar).

Faktori rizika u nastajanju moždanog udara na koje se može uticati su: povišen krvni pritisak, šećerna bolest, srčani poremećaji, poremećaj masti u krvi, gojaznost, pušenje cigareta, fizička neaktivnost, način ishrane i zloupotreba alkohola.

Simptomi koji ukazuju na moždani udar su: iznenadna slabost, oduzetost i/ili utrnulost jedne polovine tela (lice, ruka, noga), iznenadna konfuznost uz govorne smetnje, iznenadne smetnje vida, iznenadne teškoće u hodu, vrtoglavica, gubitak ravnoteže, naglo nastala glavobolja najčešće praćena i mučninom.

Svaki bolesnik sa moždanim udarom treba najhitnije da bude doveden u najbližu speicijalizovanu ustanovu.

Rana rehabilitacija ovih bolesnika se primenjuje od samog početka bolesti sa ciljem sprečavanja nastanka komplikacija od strane drugih sistema (upala pluća, duboka venska tromboza, plućna embolija, dekubitusi, ukočenost u zglobovima). Nakon mesec dana, rehabilitacija se nastavlja u specijalizovanom rehabilitacionom centru.

Neposredni ciljevi rehabilitacije su:

– naučiti bolesnika da ponovo hoda, samostalno ili pomoću nekog pomagala
– naučiti bolesnika da gornji povređeni ekstremitet (ruku) maksimalno koristi u svakodnevnim aktivnostima
– naučiti bolesnika da sam izvršava aktivnosti koje su neophodne u svakodnevnom životu (hranjenje, umivanje, kupanje, brijanje, oblačenje)

Program rehabilitacije se prilagođava stanju svakog pacijenta posebno. Fizikalne procedure koje primenjujemo su: kinezi terapija (vežbe), radno funkcionalna terapija, elektro i magneto terapija.

Postoji mogućnost sprovođenja rehabilitacije pacijenta u kućnim uslovima

Email adresa:

office@fiziomedika.rs


Kontakt telefon:

063 351 310
018 350 3100

Lokacija:

Dobrile Trajković 11,
18000 Niš,
Republika Srbija

Radno vreme:

Pon - Pet: 09:00 - 21:00
Subota: 09:00 - 14:00
Nedelja: Ne radimo