Fiziomedika Niš

Dijagnostika (ultrazvučni pregled)

Ultrazvučni pregled mišića i zglobova

U poređenju sa magnetnom rezonancom (MR) i kompjuterizovanom tomografijom (CT – skener) ultrazvučni pregled zglobova i mišića zahteva puno manje prostora, može biti izveden odmah i u kratkom vremenu, neposredno uz bolesnički krevet ili u ambulanti, što predstavlja znatnu prednost. Nadalje, radi se o nejonizovanom zračenju pa je pregled moguće ponavljati više puta bez neugodnosti ili stresa za samog bolesnika.

Ultrazvučni pregled nije invazivna dijagnnostička metoda i omogućava prikaze u brojnim presecima uz visoku prostornu rezoluciju i prikaz analiziranih struktura u real-time prikazu, dakle uz mogućnost korišćenja dinamičke evaluacije ispitivanih struktura. Na kraju, i ne manje važno, radi se o relativno jeftinoj pretrazi uz mogućnost korišćenja prenosivih (portabilnih) aparata. Ultrazvuk se danas primjenjuje kao “screening” pretraga u području muskuloskeletnog sistema u brojnim patološkim stanjima.

Koji se organi pregledaju ovim ultrazvučnim pregledom?

Ultazvučna dijagnostika u ortopediji, traumatologiji i reumatologiji obuhvata skoro sve dostupne mišiće i zglobove našeg tela.

Kako izgleda ultrazvučni pregled mišića i zglobova?

Pacijent oslobodi oboleli ili povređeni deo tela od garederobe, legne na krevet i pregled se izvodi tako što lekar sondom ultrazvučnog aparata na koju je prethodno nanet gel prelazi preko ispitivanog dela tela. Da bi se dobila bolja slika ispitivanih struktura od pacijenta se može zatražiti da zauzme odgovarajući položaj. Prilikom pregleda pacijent ne oseća nikakav bol. Ispitivanje traje do 30 minuta, nakon čega pacijent dobija objašnjenje i pisani izveštaj.

Koja je korist, a koji su rizici i koliko su česte kontrole?

Korist je prvenstveno u brzini i tačnosti nalaza koji se dobijaju dijagnostičkim ultrazvukom, a rizika od pregleda nema. Kontrole se ponavljaju koliko je potrebno, bez opasnosti od oštećenja tkiva i organa.

Priprema za ultrazvučni pregled koštano-mišićnog sistema

Za ovu vrstu ultrazvučnog pregleda nije potrebna priprema.

Ultrazvučni pregled mišića i zglobova

Kada radimo ultrazvučni pregled koštanih i/ili mišićnih struktura?

Ultrazvučni pregled se radi radi procene stanja mekih tkiva, kao što su tetive, mišići, ligamenti, kao i za procenu kostiju kod dece. UZ pregled predlažemo pacijentima kada se navi:

Email adresa:

office@fiziomedika.rs


Kontakt telefon:

063 351 310
018 350 3100

Lokacija:

Dobrile Trajković 11,
18000 Niš,
Republika Srbija

Radno vreme:

Pon - Pet: 09:00 - 21:00
Subota: 09:00 - 14:00
Nedelja: Ne radimo