Fiziomedika Niš

Kineziterapija

Kineziterapija je oblast fizikalne medicine koja kao osnovno sredstvo za rad koristi pokret. Kineziterapija zauzima vodeće mesto u svakoj fazi lečenja ili rehabilitacije.

Glavni cilj kineziterapiskog lečenja je uspostavljanje fiziološke funkcije, povređenog segmenta ili čitavog tela. To se postiže primenom adekvatno prepisanim i pravilno doziranim vežbama.

Sistem vežbi koji koristimo u ordinaciji Fiziomedika koncipiran je tako da omogući pacijentu da se što efikasnije, u najkraćem mogućem roku oporavi od povrede i vrati normalnim životnim aktivnostima.

Svaki pokret se prema načinu izvođenja može podeliti na: pasivni pokret, aktivno-potpomognut pokret i aktivni pokret. Kod pasivnog pokreta fizioterapeut vrši pomeranje povređenog segmenta sa ciljem da se održi ili poveća obim pokreta i očuva mišićni tonus. Aktivno-potpomognuti pokret vrši pacijent uz pomoć terapeuta, dok aktivni pokret izvodi sam pacijent bez ičije pomoći.

Terapija pokretom

Terapija pokretom se sprovodi kod mnogih patoloških stanja usled kojih se narušavaju motorne funkcije pacijenta. Ovaj vid lečenja je nezamenljiv u ortopedskim, neurološkim, reumatološkim, kardiovaskularnim, pulmološkim i mnogim drugim poremećajima. Terapeuti ordinacije za rehabilitaciju Fizio Vračar obučeni su za rad upravo sa ovakvim profilom pacijenata.

Email adresa:

office@fiziomedika.rs


Kontakt telefon:

063 351 310
018 350 3100

Lokacija:

Dobrile Trajković 11,
18000 Niš,
Republika Srbija

Radno vreme:

Pon - Pet: 09:00 - 21:00
Subota: 09:00 - 14:00
Nedelja: Ne radimo