Fiziomedika Niš

Laseroterapija

Zbog svojih izuzetnih svojstava, laser je poslednjih godina uz magnetoterapiju postao najpopularniji fizički agens. Terapija laserom postala je popularna i efikasna metoda u fizikalnoj terapiji. Reč “laser“ predstavlja skraćenicu „light aplification by stimulated emision of radiation“ što znači: pojačanje svetlosti stimulisanom emisijom zračenja.

Laser je u medicini nezamenljiv u većini njenih grana kao sto su: hirurgija, fizikalna medicina, traumatologija, dermatologija, kozmetika…

Laseri visoke snage svoju primenu su našli u hirurgiji, dok se laseri niske snage koriste u fizikalnoj medicini, što je za nas i najinteresantnije.

Istaknuti parametri lasera, poput snage, talasne dužine i režima rada, određuju efekte primene i moraju biti precizni.


Terapija laserom

Dejstvo lasera u fizikalnoj terapiji

– Regeneracija tkiva
– Stimulacija mikrocirkulacije
– Povećanje bioenergetskog metabolizma
– Efekat protiv bola
– Efekat protiv upale
– Efekat protiv otoka

Lasersko zračenje se može primeniti:

– tačkasto na bolna mesta, skenirajućom tehnikom
– refleksno, delovanjem na refleksne zone, Valeove tačke kao i akupunkturne tačke (laseropunktura)

Doza laserskog zračenja određuje se na osnovu izbora emisione sonde, trajanja procedure i serije.

Terapija laserom se može primeniti kod sledećih indikacija:

– degenerativni zglobni i vanzglobni reumatizam
– stanja posle povrede,
– usporeno zarastanje rana
– ožiljci, keloidi
– kožna oboljenja, ginekološka, urološka
– sva oboljenja i stanja za koja se preporučuje akupunktura

Laseroterapija ukratko

Kontraindikacije: Laseroterapja je kontraindikovana kod veoma malog broja stanja – najčešće kada postoji malignitet. Takođe, ne savetuje se primena u lečenju štitne žlezde, oka kao i primena za vreme trudnoće.

Email adresa:

office@fiziomedika.rs


Kontakt telefon:

063 351 310
018 350 3100

Lokacija:

Dobrile Trajković 11,
18000 Niš,
Republika Srbija

Radno vreme:

Pon - Pet: 09:00 - 21:00
Subota: 09:00 - 14:00
Nedelja: Ne radimo